KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Hundre-fem/105

Gideon

Nummer: 105
Objekt: Båtmotor
Fabrikat: Gideon
Nasjonalitet: Danmark
Produksjonsår: 1909
Storleik: 4 - 5 HK
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Denne motoren vart eigd av ein som var agent for Gideon. Dei hadde motoren på garden sin på Færøvik i Hersvikbygda. Motoren vart først nytta som båtmotor, men vart etter ei stund teken på land og nytta som stasjonærmotor. Den dreiv då eit treskeverk for korn. Dette vart motoren nytta som fram til 1950. Etter det vart motoren ståande, til den var given til Kristian Otterskred i 1990.

Bruksområde: Treskeverk