KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Hundre-ein/101

Dorman

Nummer: 101
Objekt: Båtmotor
Fabrikat: Dorman
Nasjonalitet: Storbritania
Oppbevaringsstad: Arnafjord
Historikk:

Motoren har vore nytta i marinen og etter kvar gidd til Maskinskulen i Bergen.

Bruksområde: Skulemotor