KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Hundre/100

Armstrong Siddeley

Nummer: 100
Objekt: Stasjonærmotor
Fabrikk nummer: 7004
Fabrikat: Armstrong Siddeley
Type: Tk
Nasjonalitet: Storbritania
Produksjonsår: 1950
Storleik: 20 HK
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

I bruk på sagbruk på Otterhjell i Fresvik fram til 1964. Motoren vart kjøpt i 1950. I 1965 stogga motoren, truleg grunna alt sagstøvet. Sidan straumen kom til bygda 7 år tidlegare, vart det no kjøpt ein elektrisk motor til sagbruket.

Bruksområde: Sagbruk