KRISTIAN OTTERSKREDS MOTORSAMLING

Nitti-sju/97

Trygg

Nummer: 97
Objekt: Stasjonærmotor
Fabrikat: Trygg
Nasjonalitet: Noreg
Produksjonsår: 1917
Storleik: 22 HK
Oppbevaringsstad: Kristianhus
Historikk:

Frå 1917 til 1920 var motoren i bruk på eit torv anlegg i Lindås, seinare på ei sag i Risnes. På saga skar eigaren material som vart nytta til å byggje eit handelshus som etter kvart vart drive av sonen, Lars Tangedal.

Sagbruket var i drift til omlag 1960.

Bruksområde: Torv/sag